Het behoud en de groei van het vermogen waarborgen

Sedert 1925 is Integrale gespecialiseerd in de spreiding van de middelen voor de financiering van toekomstige inkomsten over de 2de, 3de en 4de pensioenpijler. Haar deskundigen zijn vertrouwd met alle bijzonderheden van de aanvullende pensioenstelsels voor bedrijven en instellingen, sectoren, pensioenfondsen, zelfstandigen en particulieren.

 

Het aanbod van Integrale
 

 

De kenmerken van Integrale

Integrale is een ‘Gemeenschappelijke Verzekeringskas’ waarvan de werking gebaseerd is op principes die haar anders maken dan de rest van de markt:

  • Werking van een pensioenfonds voor meerdere ondernemingen
  • Paritair beheer door de werkgevers en de aangeslotenen
  • Volledige verdeling van de winst onder de aangeslotenen
  • Controle van de algemene kosten

De meerwaarde van Integrale

  • Een hoog gewaarborgd rendement, ook op de toekomstige premies.
  • Oplossingen op maat.
  • Direct contact met een specialist.
  • Transparantie: voortdurende communicatie en duidelijke informatie.
  • Opleidingen over aanvullende pensioenen in het kader van Integrale Academy voor leden-ondernemingen.
  • Focus op lange termijn en veiligheid.