Vooruitgaan in een moeilijke omgeving

Laten we eerlijk zijn: 2013 was een uitstekend jaar. We zijn fier over de resultaten die we behaald hebben in een moeilijke context.

 

2013 was niet meteen het makkelijkste jaar: de crisis heeft de bedrijven niet gespaard, een toenemend aantal wettelijke en fiscale verplichtingen in de sector van de individuele, groeps- en levensverzekeringen, aanpassingswerken aan Solvency II


2013 heeft echter onze motivatie niet aangetast, integendeel zelfs: verwerving van nieuwe kennis, invoering van nieuwe bestuursinstrumenten, versterking van onze ploeg in aantal en in vaardigheden… We hebben gekozen voor een proactieve aanpak!


2013, de resultaten gaan erop vooruit en de solvabiliteit is versterkt: stijging van de terugkerende premies, gunstigere financiële markten, realisatie van meerwaarden op onze beleggingsportefeuille, behoud van de algemene onkostenratio onder de vastgelegde limiet en tenslotte een positief resultaat van 29 miljoen euro, een gemiddeld gewogen nettorendement van 3,50% toegekend aan de aangeslotenen en een totale nettorentevoet van 2,75% voor de CertiFlex-producten.


Dank: dank aan onze leden, onze aangeslotenen, onze partners, onze bestuurders en al onze adviseurs voor het vertrouwen dat ze in ons blijven stellen. Dank aan onze medewerkers voor hun volharding en hun vastberadenheid in de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.

 

Op Antarctica

Antarctica is het koudste, droogste en meest winderige continent ter wereld. 98% van zijn oppervlakte is bedekt met een dikke laag ijs … Enkel planten en dieren die aan de barre omstandigheden aangepast zijn, overleven er. Het werelddeel geniet echter wel veel belangstelling. Het wordt beschouwd als natuurreservaat, geconserveerd voor wetenschappelijke doeleinden en beschermd door internationale akkoorden.

Wie zich op Antarctica waagt om mee onze toekomst veilig te stellen, moet goed voorbereid en specifiek getraind zijn, moet weten waar hij aan begint, moet kunnen rekenen op de hulp van deskundigen en moet beschikken over aangepaste uitrusting … Elke expeditie dient rekening te houden met de beperkingen van deze heel aparte omgeving, vermijdt zoveel mogelijk risico’s en bepaalt realistische doelstellingen.

Naar deze analogie werkt de ploeg van Integrale, die bijdraagt tot de vrijwaring van het toekomstig vermogen van zijn aangeslotenen met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen.