In België:

 • Globale vooruitgang van 4,58% voor het terugkerend incasso ten opzichte van 2012 en van 13,89% vergeleken met 2011. Bij wijze van vergelijking, de voorlopige cijfers van Assuralia, bron: "Balans en vooruitzichten 2013-2014", vertonen een stijging van 2,8% in 2013 voor het incasso van de groepsverzekeringen.
 • Sedert 2010 stijgt het totale incasso (terugkerende en eenmalige premies) gemiddeld met 10% per jaar.
 • Teruglopende eenmalige premies, vooral om de volgende twee redenen: de vermindering van brugpensioenconsolidaties en van de CertiFlex-producten als gevolg van de daling van de gewaarborgde rentevoeten in combinatie met de stijging van de verzekeringsbelasting.

In Luxemburg: groei van 20,9%, die de internationalisering van onze diensten bevestigt, met buitenlandse plannen en expatplannen. Deze toename hangt samen met de uitbreiding van de plannen voor bestaande aangeslotenen, maar ook met de komst van nieuwe klanten die bij Integrale een product vinden waarvoor we momenteel marktleider zijn.

In België:

 • Globale vooruitgang van 4,58% voor het terugkerend incasso ten opzichte van 2012 en van 13,89% vergeleken met 2011. Bij wijze van vergelijking, de voorlopige cijfers van Assuralia, bron: "Balans en vooruitzichten 2013-2014", vertonen een stijging van 2,8% in 2013 voor het incasso van de groepsverzekeringen.
 • Sedert 2010 stijgt het totale incasso (terugkerende en eenmalige premies) gemiddeld met 10% per jaar.
 • Teruglopende eenmalige premies, vooral om de volgende twee redenen: de vermindering van brugpensioenconsolidaties en van de CertiFlex-producten als gevolg van de daling van de gewaarborgde rentevoeten in combinatie met de stijging van de verzekeringsbelasting.

In Luxemburg: groei van 20,9%, die de internationalisering van onze diensten bevestigt, met buitenlandse plannen en expatplannen. Deze toename hangt samen met de uitbreiding van de plannen voor bestaande aangeslotenen, maar ook met de komst van nieuwe klanten die bij Integrale een product vinden waarvoor we momenteel marktleider zijn.

Zoom

De activaklassen geselecteerd om het maximale rendement op te leveren, zijn dezelfde voor de portefeuilles van Integrale, maar ze werden anders verdeeld.

Hoofdportefeuille:

 • Fikse vermindering van obligatiebeleggingen. Obligaties zijn financiële instrumenten die meestal beursgenoteerd zijn.
 • Uitgesproken groei van de vastgoedbeleggingen en van de cashposities. Deze posities werden aangehouden omwille van de lage rentevoeten en in afwachting van de toekomstige vastgoedbeleggingen.

De activaklassen geselecteerd om het maximale rendement op te leveren, zijn dezelfde voor de portefeuilles van Integrale, maar ze werden anders verdeeld.

Hoofdportefeuille:

 • Fikse vermindering van obligatiebeleggingen. Obligaties zijn financiële instrumenten die meestal beursgenoteerd zijn.
 • Uitgesproken groei van de vastgoedbeleggingen en van de cashposities. Deze posities werden aangehouden omwille van de lage rentevoeten en in afwachting van de toekomstige vastgoedbeleggingen.
Zoom

De activaklassen geselecteerd om het maximale rendement op te leveren, zijn dezelfde voor de portefeuilles van Integrale, maar ze werden anders verdeeld.

Portefeuille CertiFlex:

 • Toename van obligatiebeleggingen. Aangezien de verbintenisgraad lager was, hebben we kunnen beleggen in waliteitsvolle obligaties (Investement Grade) die voldoende rendement opleveren.
 • Beleggingsopportuniteiten zijn zeldzaam geweest in de tweede helft van 2013. Dit heeft ook hier onze liquiditeit doen toenemen.

De activaklassen geselecteerd om het maximale rendement op te leveren, zijn dezelfde voor de portefeuilles van Integrale, maar ze werden anders verdeeld.

Portefeuille CertiFlex:

 • Toename van obligatiebeleggingen. Aangezien de verbintenisgraad lager was, hebben we kunnen beleggen in waliteitsvolle obligaties (Investement Grade) die voldoende rendement opleveren.
 • Beleggingsopportuniteiten zijn zeldzaam geweest in de tweede helft van 2013. Dit heeft ook hier onze liquiditeit doen toenemen.
Zoom

De technische voorzieningen stijgen met 11% en bevestigen aldus de vooruitgang van de afgelopen jaren.
De technische voorzieningen stijgen met 11% en bevestigen aldus de vooruitgang van de afgelopen jaren.
Zoom

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld brutorendement van staatsobligatie in euro op tien jaar (%)

 
zoom

Een reserve van € 1.000 overgedragen naar Integrale brengt voor zijn begunstigde een bedrag op van € 1.531,84 na een looptijd van 10 jaar en € 4.319,01 na 25 jaar. Dit komt overeen met een respectievelijke groei van 3,82% en 6,03% op jaarbasis.

Een reserve van € 1.000 overgedragen naar Integrale brengt voor zijn begunstigde een bedrag op van € 1.531,84 na een looptijd van 10 jaar en € 4.319,01 na 25 jaar. Dit komt overeen met een respectievelijke groei van 3,82% en 6,03% op jaarbasis.

Zoom

De algemene kosten van Integrale blijven in 2013 onder controle en onder de limiet vastgelegd door de Raad.

De algemene kosten van Integrale blijven in 2013 onder controle en onder de limiet vastgelegd door de Raad.

Zoom

In 2013 is Integrale netto-investeerder gebleven. De inkomstenstroom (ontvangen terugkerende premies verhoogd met financiële inkomsten en terugbetalingen van beleggingen die op vervaldag komen) is hoger dan de uitgavenstroom (te betalen kapitalen, renten en werkingskosten). Integrale hoeft dus geen activa te realiseren in een periode van turbulente fi nanciële markten. Dit is een geruststellend en comfortabel voordeel.

In 2013 is Integrale netto-investeerder gebleven. De inkomstenstroom (ontvangen terugkerende premies verhoogd met financiële inkomsten en terugbetalingen van beleggingen die op vervaldag komen) is hoger dan de uitgavenstroom (te betalen kapitalen, renten en werkingskosten). Integrale hoeft dus geen activa te realiseren in een periode van turbulente fi nanciële markten. Dit is een geruststellend en comfortabel voordeel.

Zoom

Uitbreiding van het personeelsbestand

In tien jaar tijd groeide de ploeg van Integrale aan met 43,52%. Deze toename zette zich de laatste jaren versneld door, door de groei van de activa onder beheer van de gemeenschappelijke kas en de nieuwe vereisten die Solvency 2 oplegt: verruiming van de competenties, nieuwe werkwijzen… De talenten evolueren, net zoals hun omgeving.
Zoom

Actief (x 1.000 €)20132012
B. Onroerend actief (staat n°1) 111 129
C. Beleggingen 2 412 665 2 223 727
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds * 9 634 8 043
E. Vorderingen 27 321 19 697
F. Overige activabestanddelen 70 844 37 778
G. Overlopende rekeningen 42 711 39 250
TOTAAL 2 563 286 2 328 623

Passief (x 1.000 €)20132012
A. Eigen vermogen (staat n°5) 46 691 46 692
B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 18) 105 000 105 000
C. Technische voorzieningen 2 302 554 2 067 230
D. Technische voorzieningen betreffende
de verrichtingen verbonden aan een
beleggingsfonds *
9 634 8 043
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten 35 582 44 222
G. Schulden 60 321 55 498
H. Overlopende rekeningen 2 751 1 937
TOTAAL 2 563 286 2 328 623

* van de groep activiteiten «leven» en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in rekeneenheden).

Uitbreiding van het personeelsbestand

In tien jaar tijd groeide de ploeg van Integrale aan met 43,52%. Deze toename zette zich de laatste jaren versneld door, door de groei van de activa onder beheer van de gemeenschappelijke kas en de nieuwe vereisten die Solvency II oplegt: verruiming van de competenties, nieuwe werkwijzen… De talenten evolueren, net zoals hun omgeving.