Blijven vooruitgaan

Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen delen een bestuursfilosofie met een duidelijke en nauwkeurige taakverdeling.

Het deugdelijk bestuur en het risicobeheer kunnen als volgt schematisch weergegeven worden: