De grenzen verleggen

Om op uitdagingen te anticiperen, organiseert Integrale regelmatig een strategisch seminarie waarop de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren worden bepaald.

Vier strategische hoofddoelen voor de komende vijf jaar

  • Groei van het incasso, door zich meer te richten op een aantal doelgroepen zoals de KMO’s, de producten van tak 23, de sociale plannen en plannen voor expats. Integrale verandert niet van doelgroep, maar gaat voor meer diversificatie als bron van ontwikkeling.
  • Verbetering en beveiliging van de rentabiliteit van onze activiteiten, om te beantwoorden aan de verplichtingen van Solvency II.
  • Versterken van bestaande en nieuwe partnerschappen, met het oog op synergie die alle partijen ten goede komt.
  • Behoud van uitstekende dienstverlening aan onze aangeslotenen en leden, ondanks de complexere en toenemende wetten en verplichtingen.

Nieuwe vereisten die worden opgelegd voor haar activiteitenterrein.

  • De aangekondigde toepassing van de MiFID-aanpak op de verzekeringssector
  • Uitbreiding van de anti-witwaswetgeving
  • Gelijkstelling arbeiders en bedienden

Integrale zal onder het toezicht van de Raad van Bestuur haar eerste ORSA-verslag aan de NBB voorbereiden. Dit verslag zal begin 2015 aan de NBB aangeboden worden.